Złoty słabnie względem dolara

sektor walutowy obojętnie zareagował na utrzymanie poprzez Radę Polityki
Pieniężnej stóp procentowych na tym samym poziomie. Nastroje inwestorów
odnośnie Euro 2012 uspokoiły sygnały włoskiego rządu, zaprzeczające
doniesieniom chęci wyjścia Włoch ze strefy Euro 2012. Dzisiaj i nazajutrz
najbardziej wyczekiwane dane ekonomiczne napłyną z Niemiec i Stany Zjednoczone.