Złoty słabnie względem dolara

Rynek walutowy obojętnie zareagował na utrzymanie przez Radę Polityki
Pieniężnej stóp procentowych na tym samym poziomie. Nastroje inwestorów
odnośnie euro uspokoiły sygnały włoskiego rządu, zaprzeczające
doniesieniom chęci wyjścia Włoch ze strefy euro. Dzisiaj i jutro
najbardziej wyczekiwane dane ekonomiczne napłyną z Niemiec i USA.