Złoty powinien kontynuować wczorajsze umocnienie

Poprawa nastrojów na rynkach globalnych i związany z tym wzrost apetytu
na ryzyko, powinien we wtorek przełożyć się na kontynuację wczorajszego
umocnienia złotego do koszyka głównych walut.