Złoty jest nadal pod presją podaży i traci względem większości głównych walut

Dzisiejsze posiedzenie Europejski Bank Centralny nie powinno przynieść przełomów w sprawie
stóp procentowych w Eurolandzie. Dlatego inwestorzy będą raczej wyglądać
sygnałów dotyczących przyszłości programu skupu aktywów. Europejski Bank Centralny jest
jednak w podwójnie trudnej sytuacji, w obliczu konfliktu na tle
włoskiego budżetu. Tymczasem konsekwencja Fed może powodować zniżkowanie
kursu EUR/USD, co nie będzie pomagać złotemu.