Wymyślamy cele, pozostaje wprowadzić je w życie. Ale gdzie są recepty? [OPINIA]

Euro w Polsce? Redaktor naczelny dziennika
„Rzeczpospolita” Bogusław Chrabota i szef działu ekonomicznego Krzysztof
Adam Kowalczyk nawołują do przyjęcia unijnej waluty, tej czerwonej
płachty dla eurosceptycznego byka.