Wróbel: Euro w Polsce? Dawajcie także recepty

Euro w Polsce? Redaktor naczelny dziennika
„Rzeczpospolita” Bogusław Chrabota i szef działu ekonomicznego Krzysztof
Adam Kowalczyk nawołują do przyjęcia unijnej waluty, tej czerwonej
płachty dla eurosceptycznego byka. Ale to jeszcze nic.