UKNF: Ok. 81 proc. klientów internetowych platform rynku FX miało stratę w 2013 r.

Spośród aktywnych klientów
korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex
oferowanych przez krajowe domy maklerskie ok. 81 proc. zrealizowało stratę, a
tylko ok. 19 proc. zysk w 2013 r., wynika z badania przeprowadzonego przez
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).