UE: EBC: pandemia koronawirusa zwiększa ryzyka i wyzwania dla stabilności strefy euro

W przedstawionym we wtorek najnowszym wydaniu publikowanego co pół roku raportu na temat stabilności finansowej Europejski Bank Centralny (EBC) ostrzegł, że szerzenie się koronawirusa zwiększyło w państwach strefy euro ryzyka i wyzwania dla tej stabilności.