TYDZIEŃ W KRAJU: Plan podaży SPW; stopa bezrobocia; bilans płatniczy

W tym tygodniu Ministerstwo Finansów opublikuje plan podaży obligacji w czwartym kwartale, Główny Urząd Statystyczny poda dane o stopie bezrobocia w sierpniu, a Narodowy Bank Polski – o bilansie płatniczym w drugim kwartale. Wyniki finansowe opublikują m. in Playway, Vistula oraz Getin Noble Bank.