TYDZIEŃ W KRAJU: Dane z gospodarki; aukcja zamiany; ostatni tydzień GPW w EM

W rozpoczynającym się tygodniu Główny Urząd Statystyczny poda pakiet danych z polskiej gospodarki: o płacach i zatrudnieniu, produkcji w przemyśle i budownictwie oraz o sprzedaży detalicznej. sektor długu czeka na decyzję ws. czwartkowej aukcji zamiany, bo Ministerstwo Finansów sygnalizował, że może ona zostać odwołana. Ten tydzień jest ostatnim, w którym Polska jest klasyfikowana jako sektor wschodzący poprzez FTSE Russell oraz Stoxx.