Białas: Grecja to głównie problem Grecji

Zwycięstwo Syrizy w wyborach do greckiego parlamentu był poprzez większość oczekiwany, a oddziaływanie na europejskie aktywa jest częściowo neutralizowany poprzez zapowiedziane w zeszłym tygodniu QE z ECB.

Białas: Grecja to głównie problem Grecji

Zwycięstwo Syrizy w wyborach do greckiego parlamentu był poprzez większość oczekiwany, a oddziaływanie na europejskie aktywa jest częściowo neutralizowany poprzez zapowiedziane w zeszłym tygodniu QE z ECB.

Białas: Grecja to głównie problem Grecji

Zwycięstwo Syrizy w wyborach do greckiego parlamentu był przez większość oczekiwany, a wpływ na europejskie aktywa jest częściowo neutralizowany przez zapowiedziane w zeszłym tygodniu QE z ECB.

Białas: Grecja to głównie problem Grecji

Zwycięstwo Syrizy w wyborach do greckiego parlamentu był przez większość oczekiwany, a wpływ na europejskie aktywa jest częściowo neutralizowany przez zapowiedziane w zeszłym tygodniu QE z ECB.

Białas: Grecja to głównie problem Grecji

Zwycięstwo Syrizy w wyborach do greckiego parlamentu był przez większość oczekiwany, a wpływ na europejskie aktywa jest częściowo neutralizowany przez zapowiedziane w zeszłym tygodniu QE z ECB.