Czy będzie strajk nauczycieli?

Związek Nauczycielstwa Polskiego grozi strajkiem. Stanowczo sprzeciwia
się zaproponowanym przez rząd zmianom w Karcie Nauczyciela. Chodzi
głównie o umiejscowienie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli przy
samorządach lokalnych. Krytykowane są też rozwiązania dotyczące awansu
zawodowego pedagogów.