ZNP nie wierzy retoryce MEN. Czeka nas strajk nauczycieli?

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wierzy retoryce MEN, które
przekonuje do zmian w Karcie Nauczyciela. Prezes ZNP Sławomir Broniarz
powiedział w radiowej Jedynce, że wbrew zapewnieniom ministerstwa te
rozwiązania nie poprawią one jakości edukacji.