Sawicki: Sejm na piątkę, EUR/PLN w odwrotnym kierunku

Z kilkugodzinnym opóźnieniem PKW podała oficjalne wyniki dotyczące
liczby Partii w parlamencie, który utworzy pięć frakcji politycznych. Do
sejmu nie wchodzą: Zjednoczona Lewica, Korwin i Razem.

Sawicki: Sejm na piątkę, EUR/PLN w odwrotnym kierunku

Z kilkugodzinnym opóźnieniem PKW podała oficjalne wyniki dotyczące
liczby Partii w parlamencie, który utworzy pięć frakcji politycznych. Do
sejmu nie wchodzą: Zjednoczona Lewica, Korwin i Razem.

Sawicki: Sejm na piątkę, EUR/PLN w odwrotnym kierunku

Z kilkugodzinnym opóźnieniem PKW podała oficjalne wyniki dotyczące
liczby Partii w parlamencie, który utworzy pięć frakcji politycznych. Do
sejmu nie wchodzą: Zjednoczona Lewica, Korwin i Razem.