Składki ZUS: Dłuższa refundacja pensji młodocianych

Przez dodatkowe pół roku firmy
będą mogły korzystać z dofinansowania
składek ZUS osób młodych zatrudnionych w celu
przygotowania zawodowego. Na podstawie obecnych
przepisów jest to możliwe do końca tego roku.
Po zmianach obecne zasady będą
obowiązywać do 30 czerwca 2014 r.

Prokuratoria Generalna wycofuje się z zarzutów wywłaszczenia OFE

Prokuratoria Generalna przysłała nowe stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianach w OFE. Najważniejszy wniosek z pisma, do którego dotarliśmy, to wycofanie się z zastrzeżeń dotyczących przekazania aktywów OFE do ZUS. W poprzedniej opinii Prokuratoria uznawała, że to przykład wywłaszczenia prywatnego funduszu na rzecz państwowego, czyli ZUS, co jej zdaniem mogło grozić zarzutem niekonstytucyjności.   

Zakład Ubezpieczeń Społecznych niekorzystnie przelicza świadczenia. Ubezpieczeni mają prawo do wyższej emerytury, dostają jednak mniej

Osoby pobierające emerytury na starych zasadach, które kontynuują pracę
zawodową i opłacają składki, mają problemy z przeliczeniem swoich
świadczeń. ZUS odmawia im ustalenia ich wysokości na warunkach
kapitałowych, choć taka wypłata mogłaby być wyższa. Dzieje się tak nawet
wówczas, kiedy zainteresowani domagają się liczenia emerytury na
podstawie najkorzystniejszego wariantu.

Uwaga, ten przepis budzi wątpliwości

Aby otrzymać świadczenia chorobowe
z ZUS, trzeba prawidłowo dokonać zgłoszenia i
terminowo opłacać składki. Zagadnienie to
budzi w praktyce wiele wątpliwości, dlatego
poprosiliśmy ekspertów o wskazanie, jak
postąpić, by obowiązujące w tym
zakresie przepisy zastosować poprawnie

Emerytury: przedsiębiorcy są skazani wyłącznie na siebie

Jeśli zarabiamy niewiele, nasza przyszła emerytura wypłacana przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych też będzie niewielka. Problem ten,
paradoksalnie, dotyka w dużej mierze przedsiębiorców, czyli grupę,
która, co do zasady, wykazuje większą aktywność ekonomiczną.

Większe koszty abolicji składkowej dla firm

Zadłużenie statystycznego
przedsiębiorcy, który chce skorzystać z
umorzenia długów składkowych wobec ZUS, jest dwukrotnie
wyższe, niż szacował rząd.

Kto i kiedy może przeliczyć emeryturę

Pan Stanisław
urodził się w 1947 r. Przepracował ponad 40
lat, w tym ponad 15 w szczególnych warunkach. W 2006 r.
został zwolniony z przyczyn dotyczących
zakładu pracy. Później był zarejestrowany
w urzędzie pracy i przez pół roku
pobierał zasiłek dla bezrobotnych, a następnie
do osiągnięcia 60 lat otrzymywał
świadczenie przedemerytalne z ZUS.