System IT powinien wspierać także miękki HR

WOJCIECH ROMANOWICZ: Aby system IT w dziale kadr spełniał pokładane w nim oczekiwania i przynosił korzyści musi być dobrany pod kątem zadań jakie ma pełnić w organizacji

Gminy nie mogą żądaćdanych z PIT

DR WOJCIECH RAFAŁ WIEWIÓROWSKI
Pozyskiwanie informacji z urzędów skarbowych jest
możliwe tylko w oparciu o szczególną
podstawę prawną