Ostre słowa pod adresem Coxa i Kwaśniewskiego na Ukrainie

Ostre słowa rządzącej na Ukrainie Partii Regionów pod adresem misji
Parlamentu Europejskiego. Pat Cox i Aleksander Kwaśniewski są coraz
częściej krytykowani przez przedstawicieli ugrupowania, na czele którego
stoją prezydent i premier Ukrainy, czyli Wiktor Janukowycz i Mykoła
Azarow.