Chiny ratują złoto

Ostatni tydzień przyniósł w końcu dobre informacje i zdecydowanie
poprawił nastroje panujące na rynku metali szlachetnych. Nagła
dewaluacja chińskiej waluty poprzez tamtejszy bank centralny pozwoliła na
gwałtowne wybicie,…

Chiny ratują złoto

Ostatni tydzień przyniósł w końcu dobre informacje i zdecydowanie
poprawił nastroje panujące na rynku metali szlachetnych. Nagła
dewaluacja chińskiej waluty poprzez tamtejszy bank centralny pozwoliła na
gwałtowne wybicie,…

Chiny ratują złoto

Ostatni tydzień przyniósł w końcu dobre informacje i zdecydowanie
poprawił nastroje panujące na rynku metali szlachetnych. Nagła
dewaluacja chińskiej waluty poprzez tamtejszy bank centralny pozwoliła na
gwałtowne wybicie,…

Chiny ratują złoto

Ostatni tydzień przyniósł w końcu dobre informacje i zdecydowanie
poprawił nastroje panujące na rynku metali szlachetnych. Nagła
dewaluacja chińskiej waluty poprzez tamtejszy bank centralny pozwoliła na
gwałtowne wybicie,…

Chiny ratują złoto

Ostatni tydzień przyniósł w końcu dobre informacje i zdecydowanie
poprawił nastroje panujące na rynku metali szlachetnych. Nagła
dewaluacja chińskiej waluty poprzez tamtejszy bank centralny pozwoliła na
gwałtowne wybicie,…