Czy pieniądz fiskalny uratuje euro?

We Włoszech pojawiają się najciekawsze pomysły na
wyjście z ekonomicznego pata. Powodem tego fermentu jest odblokowanie
sceny politycznej i dojście do władzy egzotycznej koalicji lewicowego
Ruchu Pięciu Gwiazd z prawicową Ligą,…

Czy pieniądz fiskalny uratuje euro?

We Włoszech pojawiają się najciekawsze pomysły na
wyjście z ekonomicznego pata. Powodem tego fermentu jest odblokowanie
sceny politycznej i dojście do władzy egzotycznej koalicji lewicowego
Ruchu Pięciu Gwiazd z prawicową Ligą,…