Nowe możliwości laserów

W Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej powstał projekt pt. „Światłowodowy nadajnik laserowy wykonany w technologii all-fiber, generujący promieniowanie w paśmie widmowym bezpiecznym dla wzroku”. Wsparcie finansowe w wysokości 140 500 złotych zostało przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu VENTURES, a jego beneficjentem jest Maria Michalska.

Stajemy do walki z gronkowcem

W programie VENTURES, realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty aplikacyjne, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce. Badania prowadzone są przez najmłodszych naukowców – studentów, absolwentów i doktorantów. Beneficjentem takiego wsparcia został Grzegorz Gorczyca z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ze swoim projektem: „Otrzymywanie nowych polimerowych materiałów o aktywności antydrobnoustrojowej”.