Warto się pospieszyć z wydatkami na remont

Przed poniesieniem
wydatków remontowych i budowlanych należy
sprawdzić, czy na pewno są one objęte zwrotem
VAT – uważa Sebastian Chechliński, starszy komisarz skarbowy, referat czynności sprawdzających w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu.

Starostwo nie jest podatnikiem VAT

Starostwo powiatowe nie może
funkcjonować jako odrębny podatnik VAT, nawet
jeśli urząd skarbowy dopuszcza taką
możliwość. Taki status ma powiat. Tak
orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Od stycznia większe możliwości odliczania VAT przy zakupie samochodu

Ministerstwo Finansów dopiero w trakcie
2014 r. planuje wdrożenie oczekiwanej decyzji Komisji
Europejskiej, zezwalającej Polsce na ograniczenie prawa
do potrącania daniny od pojazdów. Do tego czasu
obowiązywać będzie ustawa o VAT w bardziej
liberalnym brzmieniu.

Od stycznia większe możliwości odliczania VAT przy zakupie aut

Ministerstwo Finansów dopiero w trakcie
2014 r. planuje wdrożenie oczekiwanej decyzji Komisji
Europejskiej, zezwalającej Polsce na ograniczenie prawa
do potrącania daniny od pojazdów. Do tego czasu
obowiązywać będzie ustawa o VAT w bardziej
liberalnym brzmieniu