Polska emituje mniej gazów cieplarnianych na osobę niż Holandia

Najbardziej sprawiedliwe byłoby porównanie, jaka w danym kraju jest emisja gazów cieplarnianych na osobę. Tak samo, jak to się robi z PKB. Wtedy okazałoby się, że jesteśmy niemal tak samo ekologiczni jak Dania – mówi prof. Leszek Marks, kierownik Zakładu Geologii Klimatycznej UW.

Polska jest tak samo ekologiczna jak Dania. Jesteśmy lepsi nawet od Holendrów

Najbardziej sprawiedliwe byłoby
porównanie, jaka w danym kraju jest emisja gazów
cieplarnianych na osobę. Tak samo, jak to się robi
z PKB. Wtedy okazałoby się, że jesteśmy niemal tak samo ekologiczni jak
Dania – uważa Prof. Leszek Marks, kierownik Zakładu Geologii Klimatycznej UW.

Bugaj: Obrońcy OFE powinni pokazać, jak uchwalić budżet

Obecny system emerytalny został stworzony nieomal ponad politycznymi podziałami. W pierwszej fazie (w 1997 r.) fundamenty pod reformę położyły SLD, PSL i nieboszczka UW. Konkrety (w 1998 r.) określiła koalicja AWS-UW (SLD udawał, że nie ma z tym nic wspólnego). Czy produkt stworzony tak zgodnym wysiłkiem może być wadliwy?