Narasta konflikt w przetargach

Arbiter rozstrzygający spory przetargowe
uważa, że został zniesławiony przez
swojego pracodawcę, prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych. Dlatego kieruje przeciwko
niemu prywatny akt oskarżenia