TP 
i PTK Centertel połączą się w jedną firmę – Orange Polska

Od 1 stycznia 2014 roku Telekomunikacja Polska oraz PTK Centertel
połączą się w jedną firmę pod nazwą Orange Polska. Decyzję Zarządu
Telekomunikacji Polskiej w tej sprawie zatwierdziło dziś Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy – za połączeniem głosowało ponad 99%
akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Połączenie nie będzie
wiązać się z żadnymi zmianami umów dla klientów.