Sukces materiałów nanoplazmonicznych

Projekt pt. „Samo-organizacja dla fotoniki/optoelektroniki” został wyróżniony w programie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dotyczy on pozyskiwania nowych materiałów o szczególnych właściwościach elektromagnetycznych, mogących znaleźć zastosowanie w fotonice czy optoelektronice, szczególnie przy wykorzystaniu koncepcji metamateriału i materiału plazmonicznego. Kierownikiem projektu była dr hab. Dorota A. Pawlak z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

By spojrzeć głębiej w oczy

Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał projekt pt. „Opracowanie nowoczesnych technik optycznych do obrazowania struktury i czynności oka ludzkiego” realizowany pod kierownictwem dr. hab. Macieja Wojtkowskiego – laureata programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt ten integruje wiele dyscyplin nauki i techniki dzięki połączeniu badań podstawowych, optyki, inżynierii optoelektronicznej, informatyki, automatyki, rozwoju nowych technologii oraz współczesnej okulistyki. Wszystko dla lepszego poznania anatomii ludzkiego oka.