Słabszy wynik finansowy Tauronu w III kwartale 2013 r.

Tauron Polska Energia odnotował 364,92 mln zł skonsolidowanego zysku
netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013
r. wobec 412,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.