Białek: BTE służy nam wszystkim

Z wielkim zaniepokojeniem
zapoznaliśmy się z artykułem
„Będziesz Tumanie Eksmitowany”, Dziennik Gazeta Prawna nr 20
(30.01–2.02.2015 r.). Platforma Obywatelska decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego
z 15 stycznia…

Białek: BTE służy nam wszystkim

Z wielkim zaniepokojeniem
zapoznaliśmy się z artykułem
„Będziesz Tumanie Eksmitowany”, Dziennik Gazeta Prawna nr 20
(30.01–2.02.2015 r.). Platforma Obywatelska decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego
z 15 stycznia…

Białek: BTE służy nam wszystkim

Z wielkim zaniepokojeniem
zapoznaliśmy się z artykułem
„Będziesz Tumanie Eksmitowany”, Dziennik Gazeta Prawna nr 20
(30.01–2.02.2015 r.). Platforma Obywatelska decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego
z 15 stycznia…

Białek: BTE służy nam wszystkim

Z wielkim zaniepokojeniem
zapoznaliśmy się z artykułem
„Będziesz Tumanie Eksmitowany”, DGP nr 20
(30.01–2.02.2015 r.). Po decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego
z 15 stycznia o zaprzestaniu obrony minimalnego

Białek: BTE służy nam wszystkim

Z wielkim zaniepokojeniem
zapoznaliśmy się z artykułem
„Będziesz Tumanie Eksmitowany”, DGP nr 20
(30.01–2.02.2015 r.). Po decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego
z 15 stycznia o zaprzestaniu obrony minimalnego

Białek: BTE służy nam wszystkim

Z wielkim zaniepokojeniem
zapoznaliśmy się z artykułem
„Będziesz Tumanie Eksmitowany”, DGP nr 20
(30.01–2.02.2015 r.). Po decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego
z 15 stycznia o zaprzestaniu obrony minimalnego