Koniec gry dla banków centralnych

Mimo, iż rozumiem przyczyny tej decyzji, jestem wyjątkowo rozczarowany polityką komunikacyjną Banku Centralnego Szwajcarii i
sposobem rozwiązania tego problemu – pisze Steen Jakobsen. Dlaczego
większość z nas ufa bankom centralnym albo w…

Koniec gry dla banków centralnych

Mimo, iż rozumiem przyczyny tej decyzji, jestem wyjątkowo rozczarowany polityką komunikacyjną Banku Centralnego Szwajcarii i
sposobem rozwiązania tego problemu – pisze Steen Jakobsen. Dlaczego
większość z nas ufa bankom centralnym albo w…

Koniec gry dla banków centralnych

Mimo, iż rozumiem przyczyny tej decyzji, jestem wyjątkowo rozczarowany polityką komunikacyjną Banku Centralnego Szwajcarii i
sposobem rozwiązania tego problemu – pisze Steen Jakobsen. Dlaczego
większość z nas ufa bankom centralnym albo w…

Koniec gry dla banków centralnych

Mimo, iż rozumiem przyczyny tej decyzji, jestem wyjątkowo rozczarowany polityką komunikacyjną Banku Centralnego Szwajcarii i
sposobem rozwiązania tego problemu – pisze Steen Jakobsen. Dlaczego
większość z nas ufa bankom centralnym albo w…