Uchwała SN nie zapadnie tak szybko

Stanisław Dąbrowski Ustawodawca
przyjął, że czas pracy sędziów jest
nienormowany i jeżeli jest taka potrzeba, powinni
pracować dłużej niż zwykli pracownicy