Budzicki: nieznaczny eskalacja krzywej dochodowości dla polskich SPW

Na rynku stopy procentowej przed posiedzeniem Fed widać było nieznaczny
wzrost krzywej dochodowości dla polskich SPW. Co ciekawe na rynkach
bazowych doszło do ich spadku, a w przypadku rynku Bund-ów przebite
zostały nawet ważne poziomy wsparcia technicznego (szczególnie w
sektorach 5- i 10-letnim).