Wszystkie projekty zmiany w finansowaniu partii do komisji

Sejm skierował do komisji finansów wszystkie cztery projekty zmian w
finansowaniu partii politycznych. Posłowie nie zgodzili się na
odrzucenie projektów PO, SLD, Twojego Ruchu i Solidarnej Polski w
pierwszym czytaniu.

Kempa o taśmach Protasiewicza: Tango wleczone Tuska ze Schetyną

Beata Kempa wystąpiła do Prokuratora Generalnego o objęcie nadzorem
postępowania przygotowawczego w sprawie płatnej protekcji w Platformie
Obywatelskiej. To następstwo wczorajszego wniosku wiceprzewodniczącej
Solidarnej Polski.