Sędzia SN: zarządzenie o niebezpiecznych przestępcach jest zbędna

Choć ustawa o postępowaniu wobec
osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności
seksualnej innych, została już uchwalona przez
parlament i czeka tylko na podpis prezydenta, nadal budzi
gorące dyskusje. Przekonali się o tym uczestnicy
piątkowej konferencji „Przestępcy
niebezpieczni” organizowanej przez Komisję
Badań i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Warszawie oraz Katedrę Kryminologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Już pierwszy z prelegentów prof. dr
hab. Lech Paprzycki, prezes Sądu Najwyższego,
uznał ją za zbędną i źle
pomyślaną.

Podwyżka wykluczy przejęcie pracownika

Podwładny musi wykazać, że
rozwiązanie umowy z firmą i zawarcie kolejnej z
pracodawcą, który przejął zakład,
miało na celu obejście przepisów. Tak
orzekł SN.

Deregulacja: Sąd Najwyższy nie dla rzecznika

Rzecznicy patentowi nie powinni
reprezentować stron przed Sądem Najwyższym.
Takie stanowisko do projektu trzeciej transzy deregulacyjnej
przedstawiła właśnie Rada Legislacyjna. Jej
zdaniem propozycja, aby rzecznicy występowali w
postępowaniu przed SN w sprawach własności
przemysłowej, w żaden sposób nie została
umotywowana.

Uchwała SN nie zapadnie tak szybko

Stanisław Dąbrowski Ustawodawca
przyjął, że czas pracy sędziów jest
nienormowany i jeżeli jest taka potrzeba, powinni
pracować dłużej niż zwykli pracownicy