wsparcie publiczna dla LOT na razie niepotrzebna

Sytuacja finansowa narodowej linii jest na tyle dobra, że spółka nie
skorzystała z możliwości ubiegania się o dodatkową pomoc ze strony
Ministerstwa Skarbu Państwa.

MF sprzedało obligacje za 60 mld JPY

Ministerstwo Finansów poinformowało, że dziś została dokonana wycena
dwóch transz obligacji Skarbu Państwa nominowanych w jenach o łącznej
wartości nominalnej 60 mld jenów. Resort podkreślił, że rentowność
5-letnich papierów była najniższa w historii zagranicznych emisji
polskiego długu.