PIT od ukrytych dochodów: Skarb Państwa odda 120 mln zł?

Ponad 120 mln zł plus odsetki. Na tyle
można szacować kwotę, którą Skarb
Państwa powinien oddać. Komu? Tym, którzy
zapłacili – niezgodnie z Konstytucją –
75-proc. PIT od tzw. ukrytych dochodów.

Słony rachunek za wadliwe przepisy o karnym podatku

Ponad 120 mln zł plus odsetki. Na tyle
można szacować kwotę, którą Skarb
Państwa powinien oddać. Komu? Tym, którzy
zapłacili – niezgodnie z Konstytucją –
75-proc. PIT od tzw. ukrytych dochodów