Dzień sądu dla funta i euro. Co czeka dziś inwestorów?

głowa państwa Trump przechodzi odkąd słów do czynów i wycofywanie się z paktów
handlowych oraz zapowiedzi wysokich ceł ciążą na sentymencie rynkowym,
zwiększając popyt na obligacje skarbowe i uderzając w Dolar amerykański. Dziś…