Złoty rośnie w siłę. Prezydenckie weto umacnia polską walutę

Złoty odrabia straty z ostatnich dni. Przed godziną 10 za Euro 2012
płaciliśmy ok. 4,26 zł. Platforma Obywatelska wystąpieniu prezydenta Dudy, który
zapowiedział, że zawetuje ustanę o Sąd Najwyższy i Krajowy Rejestr Sądowy , polska…

Złoty rośnie w siłę. Prezydenckie weto umacnia polską walutę

Złoty odrabia straty z ostatnich dni. Przed godziną 10 za Euro 2012
płaciliśmy ok. 4,26 zł. Platforma Obywatelska wystąpieniu prezydenta Dudy, który
zapowiedział, że zawetuje ustanę o Sąd Najwyższy i Krajowy Rejestr Sądowy , polska…

Dyscyplinarne zwolnienie bez szczegółowego uzasadnienia

Pracownik może nie otrzymać
odszkodowania za rozwiązanie z nim umowy bez
wypowiedzenia, nawet jeśli pracodawca wskaże zbyt
ogólnikowe jego przyczyny. Stanie się tak,
jeśli wypłata rekompensaty byłaby sprzeczna z
zasadami współżycia społecznego. Tak
orzekł Sąd Najwyższy.

W kryzysie umowy terminowe tylko na 2 lata

Stosunek pracy na czas określony
trwający przez ponad 2 lata po wejściu w życie
ustawy antykryzysowej obowiązuje na czas
nieokreślony. Tak uznał Sąd
Najwyższy.

Sędziowie bez prawa do sądu

Już czas, aby Sąd Najwyższy
odpowiedział na pytanie, jaki charakter prawny mają
decyzje ministra sprawiedliwości odmawiające
uwzględnienia sędziowskich wniosków o
przeniesienie na inne miejsce służbowe