Zloty może zyskiwać. Dla rynku długu kluczowa aukcja

„Gdyby sytuacja na rynkach surowców i akcji ulegała systematycznej
poprawie, nie możemy wykluczyć dalszego umocnienia złotego względem
euro. Ze względu na podwyższoną zmienność na rynkach finansowych
przedział wahań EUR-PLN może…

Grecja będzie obciążeniem dla złotego i długu

Arkadiusz Urbański z Banku Pekao SA prognozuje, że w trakcie
poniedziałkowej sesji, a także w pozostałej części rozpoczynającego się
tygodnia złoty może się osłabiać.

Grecja będzie obciążeniem dla złotego i długu

Arkadiusz Urbański z Banku Pekao SA prognozuje, że w trakcie
poniedziałkowej sesji, a także w pozostałej części rozpoczynającego się
tygodnia złoty może się osłabiać.

Grecja będzie obciążeniem dla złotego i długu

Arkadiusz Urbański z Banku Pekao SA prognozuje, że w trakcie
poniedziałkowej sesji, a także w pozostałej części rozpoczynającego się
tygodnia złoty może się osłabiać.

Grecja będzie obciążeniem dla złotego i długu

Arkadiusz Urbański z Banku Pekao SA prognozuje, że w trakcie
poniedziałkowej sesji, a także w pozostałej części rozpoczynającego się
tygodnia złoty może się osłabiać.

Grecja będzie obciążeniem dla złotego i długu

Arkadiusz Urbański z Banku Pekao SA prognozuje, że w trakcie
poniedziałkowej sesji, a także w pozostałej części rozpoczynającego się
tygodnia złoty może się osłabiać.

Grecja będzie ciążyć złotemu i długowi

Arkadiusz Urbański z Banku Pekao SA prognozuje, że w trakcie
poniedziałkowej sesji, a także w pozostałej części rozpoczynającego się
tygodnia złoty może się osłabiać.

Grecja będzie ciążyć złotemu i długowi

Arkadiusz Urbański z Banku Pekao SA prognozuje, że w trakcie
poniedziałkowej sesji, a także w pozostałej części rozpoczynającego się
tygodnia złoty może się osłabiać.

Grecja będzie ciążyć złotemu i długowi

Arkadiusz Urbański z Banku Pekao SA prognozuje, że w trakcie
poniedziałkowej sesji, a także w pozostałej części rozpoczynającego się
tygodnia złoty może się osłabiać.