RPO: pozwólmy za samowolę budowlaną płacić na raty

Rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną nie jest dziś możliwe. A możliwe być powinno. Takie stanowisko w wystąpieniu skierowanym do Sławomira Nowaka przedstawiła właśnie profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO: pozwólmy za samowolę płacić na raty

Rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną nie jest dziś możliwe. A możliwe być powinno. Takie stanowisko w wystąpieniu skierowanym do Sławomira Nowaka przedstawiła właśnie profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.