DZIEŃ NA FX: FI: Łagodny komunikat RPP może ciążyć złotemu

Łagodny doniesienie Rady Polityki Pieniężnej może ciążyć złotemu w najbliższych dniach – ocenia Piotr Popławski, ekonomista ING Banku Śląskiego. Jego zdaniem, jeżeli dodatkowo wzrośnie awersja do ryzyka, polska środek płatniczy…

DZIEŃ NA FX: FI: Łagodny komunikat RPP może ciążyć złotemu

Łagodny doniesienie Rady Polityki Pieniężnej może ciążyć złotemu w najbliższych dniach – ocenia Piotr Popławski, ekonomista ING Banku Śląskiego. Jego zdaniem, jeżeli dodatkowo wzrośnie awersja do ryzyka, polska środek płatniczy…