Gwałtowny wzrost ceny franka: Bank Szwajcarii się tłumaczy

Po znaczącym osłabieniu euro wobec dolara, które z kolei spowodowało
deprecjację CHF wobec USD, utrzymywanie minimalnego kursu franka wobec
euro nie ma już uzasadnienia, poinformował przewodniczący Rady
Zarządzającej Szwajcarskiego…

Gwałtowny wzrost ceny franka: Bank Szwajcarii się tłumaczy

Po znaczącym osłabieniu euro wobec dolara, które z kolei spowodowało
deprecjację CHF wobec USD, utrzymywanie minimalnego kursu franka wobec
euro nie ma już uzasadnienia, poinformował przewodniczący Rady
Zarządzającej Szwajcarskiego…

Gwałtowny wzrost ceny franka: Bank Szwajcarii się tłumaczy

Po znaczącym osłabieniu euro wobec dolara, które z kolei spowodowało
deprecjację CHF wobec USD, utrzymywanie minimalnego kursu franka wobec
euro nie ma już uzasadnienia, poinformował przewodniczący Rady
Zarządzającej Szwajcarskiego…

Bank Szwajcarii zatrząsł rynkami, teraz się tłumaczy

Po znaczącym osłabieniu euro wobec dolara, które z kolei spowodowało
deprecjację CHF wobec USD, utrzymywanie minimalnego kursu franka wobec
euro nie ma już uzasadnienia – poinformował przewodniczący Rady
Zarządzającej Szwajcarskiego…

Bank Szwajcarii zatrząsł rynkami, teraz się tłumaczy

Po znaczącym osłabieniu euro wobec dolara, które z kolei spowodowało
deprecjację CHF wobec USD, utrzymywanie minimalnego kursu franka wobec
euro nie ma już uzasadnienia – poinformował przewodniczący Rady
Zarządzającej Szwajcarskiego…

Bank Szwajcarii zatrząsł rynkami, teraz się tłumaczy

Po znaczącym osłabieniu euro wobec dolara, które z kolei spowodowało
deprecjację CHF wobec USD, utrzymywanie minimalnego kursu franka wobec
euro nie ma już uzasadnienia – poinformował przewodniczący Rady
Zarządzającej Szwajcarskiego…