Euro idzie na rekord. Drukowania

Europejski Bank Centralny pompuje pieniądze w gospodarkę, która radzi sobie najlepiej odkąd przeszło sześciu lat. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku
Centralnego. Zdaniem wielu ekonomistów…

Euro idzie na rekord. Drukowania

Europejski Bank Centralny pompuje pieniądze w gospodarkę, która radzi sobie najlepiej odkąd przeszło sześciu lat. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku
Centralnego. Zdaniem wielu ekonomistów…

Mocne euro utrudnia EBC wycofanie się z dodruku pieniądza

Dziś odbywa się posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku
Centralnego. Chociaż ekonomiści nie spodziewają się, by podjęto na nim
decyzję o zmianach stóp procentowych, owo ma ono swoją wagę: sektor czeka
bowiem ze strony Maria…

Mocne euro utrudnia EBC wycofanie się z dodruku pieniądza

Dziś odbywa się posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku
Centralnego. Chociaż ekonomiści nie spodziewają się, by podjęto na nim
decyzję o zmianach stóp procentowych, owo ma ono swoją wagę: sektor czeka
bowiem ze strony Maria…

Sawicki: Eurodolar utrzymuje przedział wahań

Kurs EUR/USD już piętnastą sesję z kolei tkwi w przedziale ustanowionym 5
i 6 czerwca, podczas konferencji wieńczącej posiedzenie Rady Prezesów
ECB i w dniu publikacji raportu z amerykańskiego rynku pracy.

Eurodolar utrzymuje przedział wahań

Kurs EUR/USD już piętnastą sesję z kolei tkwi w przedziale ustanowionym 5
i 6 czerwca, podczas konferencji wieńczącej posiedzenie Rady Prezesów
ECB i w dniu publikacji raportu z amerykańskiego rynku pracy. odkąd tego
czasu ani kolejne…