Złoty słabnie względem dolara

Rynek walutowy obojętnie zareagował na utrzymanie przez Radę Polityki
Pieniężnej stóp procentowych na tym samym poziomie. Nastroje inwestorów
odnośnie euro uspokoiły sygnały włoskiego rządu, zaprzeczające
doniesieniom chęci wyjścia Włoch ze strefy euro. Dzisiaj i jutro
najbardziej wyczekiwane dane ekonomiczne napłyną z Niemiec i USA.

Złoty słabnie względem dolara

sektor walutowy obojętnie zareagował na utrzymanie poprzez Radę Polityki
Pieniężnej stóp procentowych na tym samym poziomie. Nastroje inwestorów
odnośnie Euro 2012 uspokoiły sygnały włoskiego rządu, zaprzeczające
doniesieniom chęci…

Kurs złotego stabilizuje się po wczorajszym silnym umocnieniu

Złoty we wtorek zdecydowanie umocnił się w relacji do głównych walut, do
czego przyczynił się mix lepszych od prognoz danych makroekonomicznych z
polskiej gospodarki, malejących szans na grudniową obniżkę stóp
procentowych przez Radę…

Kurs złotego stabilizuje się po wczorajszym silnym umocnieniu

Złoty we wtorek zdecydowanie umocnił się w relacji do głównych walut, do
czego przyczynił się mix lepszych od prognoz danych makroekonomicznych z
polskiej gospodarki, malejących szans na grudniową obniżkę stóp
procentowych przez Radę…

Kurs złotego stabilizuje się po wczorajszym silnym umocnieniu

Złoty we wtorek zdecydowanie umocnił się w relacji do głównych walut, do
czego przyczynił się mix lepszych od prognoz danych makroekonomicznych z
polskiej gospodarki, malejących szans na grudniową obniżkę stóp
procentowych przez Radę…