Krajowi gracze ustabilizowali złotego, tydzień Rada Polityki Pieniężnej i EBC

Wtorkowy, poranny handel na rynku złotego mija pod znakiem stabilizacji
polskiej waluty po wczorajszym lekkim umocnieniu. Złoty wyceniany jest
przez rynek następująco: 4,1792 PLN za euro, 3,0946 PLN wobec dolara
amerykańskiego oraz 3,3992 PLN względem franka szwajcarskiego.
Rentowności polskiego długu spadły do poziomu 4,240% w przypadku
obligacji 10-letnich.

Bachert: Nowy tydzień, nowe wyzwania

W najbliższych dniach obok posiedzenia EBC (7XI) decyzję dot. stóp procentowych podejmować będzie też RPP (5-6XI) i Bank Anglii (7XI).