Białas: Rekord o niechlubnych podstawach

Mimo rekordowej nadwyżki handlowej Chin, szczegółowe dane mają negatywny
wydźwięk i są ciosem dla pozytywnego sentymentu zbudowanego przed
weekendem poprzez bardzo dobry zestawienie z rynku pracy Stany Zjednoczone. Przy Grecji
idącej na…

Białas: Rekord o niechlubnych podstawach

Mimo rekordowej nadwyżki handlowej Chin, szczegółowe dane mają negatywny
wydźwięk i są ciosem dla pozytywnego sentymentu zbudowanego przed
weekendem poprzez bardzo dobry zestawienie z rynku pracy Stany Zjednoczone. Przy Grecji
idącej na…

Białas: Rekord o niechlubnych podstawach

Mimo rekordowej nadwyżki handlowej Chin, szczegółowe dane mają negatywny
wydźwięk i są ciosem dla pozytywnego sentymentu zbudowanego przed
weekendem poprzez bardzo dobry zestawienie z rynku pracy Stany Zjednoczone. Przy Grecji
idącej na…

Białas: Rekord o niechlubnych podstawach

Mimo rekordowej nadwyżki handlowej Chin, szczegółowe dane mają negatywny
wydźwięk i są ciosem dla pozytywnego sentymentu zbudowanego przed
weekendem przez bardzo dobry raport z rynku pracy USA. Przy Grecji
idącej na noże z troiką…

Białas: Rekord o niechlubnych podstawach

Mimo rekordowej nadwyżki handlowej Chin, szczegółowe dane mają negatywny
wydźwięk i są ciosem dla pozytywnego sentymentu zbudowanego przed
weekendem przez bardzo dobry raport z rynku pracy USA. Przy Grecji
idącej na noże z troiką…

Białas: Rekord o niechlubnych podstawach

Mimo rekordowej nadwyżki handlowej Chin, szczegółowe dane mają negatywny
wydźwięk i są ciosem dla pozytywnego sentymentu zbudowanego przed
weekendem przez bardzo dobry raport z rynku pracy USA. Przy Grecji
idącej na noże z troiką…