Kempa o taśmach Protasiewicza: Tango wleczone Tuska ze Schetyną

Beata Kempa wystąpiła do Prokuratora Generalnego o objęcie nadzorem
postępowania przygotowawczego w sprawie płatnej protekcji w Platformie
Obywatelskiej. To następstwo wczorajszego wniosku wiceprzewodniczącej
Solidarnej Polski.