Koncesja trwa mimo braku zapłaty

Prezes Urzędu Energetyki może
odebrać koncesję z tych samych przyczyn, z powodu
których może odmówić jej udzielenia .
Wśród nich nie ma obowiązku wnoszenia
corocznych opłat