Więzienia CIA w Polsce: Prokuratura nie ma sobie nic do zarzucenia

Śledztwo w sprawie więzień CIA w Polsce toczy się zgodnie z planem –
zapewnia Prokuratura Apelacyjna w Krakowie. Saudyjczyk i Palestyńczyk,
którzy twierdzą, że byli przetrzymywani w tajnych więzieniu CIA w
Startych Kiejkutach, złożyli skargę do Trybunału Praw Człowieka na
opieszałość polskiego śledztwa.

ministerstwo sprawiedliwości nie ma pomysłu na nieletnich przestępców

Ustawa o postępowaniu w sprawach
nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 33, poz. 178 z
późn. zm. – dalej u.p.n.) nie odpowiada
wyzwaniom współczesności, jest aktem
nieczytelnym i przez to niepożądane jest
nowelizowanie go po raz kolejny. W taki sposób
Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC)
podsumowała swoją opinię do projektu
założeń zmian w u.p.n., jaki pod koniec
października ministerstwo sprawiedliwości
przesłało do konsultacji społecznych.

Strasburg: tajna rozprawa dotycząca więzień CIA w Polsce

W Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu odbyła tajna rozprawa dotycząca
więzień CIA na terenie Polski. Trybunał odmówił zapoznania się z
przywiezionymi przez przedstawicieli polskiego rządu tajnymi dokumentami
dotyczącymi prowadzonego w naszym kraju śledztwa.

Więzienia CIA w Polsce: co wiemy o nich dzisiaj?

W czasie jutrzejszej rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka będziemy bronić się z zarzutów o to, że pozwoliliśmy
zbudować na Mazurach tajne więzienie, w którym torturowano
podejrzanych.

Chiny w Radzie Praw Człowieka ONZ

Kraj „miłujący pluralizm” i „obrońca swobód obywatelskich” – to
najlżejsze z ironicznych komentarzy, które na świecie wzbudziła
nominacja Chin do oenzetowskiej Rady Praw Człowieka.