dochód netto PZU spada

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1.090,08 mln zł
skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w III kw. 2013 r. wobec 1.122,74 mln zł zysku rok wcześniej,
podała spółka w raporcie.