PGE: Kilian zostaje, dochód spada

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1.252,60 mln zł
skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w III kw. 2013 r. wobec 1.253,03 mln zł zysku rok wcześniej,
podała spółka w raporcie.