Polska Agencja Żeglugi Powietrznej o sprawie przekrętów przy radarach w Krakowie i Warszawie

Przetarg na radary lotnicze dla Warszawy i Krakowa był przeprowadzony
zgodnie ze wszystkimi procedurami. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
przedstawiła Informacyjnej Agencji Radiowej swoje stanowisko w sprawie
ujawnionych wczoraj przez Wiadomości TVP informacji. Wynika z nich, że
firma, która wygrała przetarg, mogła przedstawić fałszywe dokumenty.